Comunicat de l’Ajuntament de Molins de Rei

El Ple inicialment previst pel 28 de maig s’ha ajornat al dijous 4 de juny.

Segons informació facilitada per l’Ajuntament, l’endarreriment una setmana del ple és degut a que hi ha hagut un retard en l’enviament de la convocatòria. Per tal de complir amb el que preveu la llei i que tots els regidors del consistori puguin preparar el plenari amb les mateixes condicions s’ha decidit ajornar-lo una setmana. L’ordre del dia previst, però, ha de ser el mateix.