En un mes, del 13 de febrer al 13 de març, la zona de Can Rabella i, en concret, l’anomenat Polígon industrial de Les Licorelles, ha canviat totalment de fisonomia. La construcció d’una plataforma logística està transformant totalment una de les portes d’entrada a la Serra de Collserola.

“Això és un desastre ecològic! Quina desforestació! Fa un mes, el 13 de febrer, quan vaig anar a fer la primera foto, no pensava que agafarien tant tros de bosc per construir aquesta plataforma logística”, ens diu el nostre col·laborador Vicenç Joan Camps, autor de les dues fotografies.

13 de febrer
13 de març