Informació facilitada per Càritas Interparroquial de Molins de Rei

Càritas Interparroquial de Molins de Rei vol exposar algunes consideracions sobre les conseqüències de la COVID-19 en allò que afecta la seva tasca en la vila.

La pandèmia ha estat una gravíssima crisi sanitària. I quan, malgrat les seqüeles de dolor que ens deixa, sembla que estem superant els seus efectes en la salut, comencen a manifestar-se greument els seus efectes en l’economia real i en la vida social.

Les administracions públiques estan prenent mesures per pal·liar en el possible aquestes conseqüències, però, al marge, quedaran moltes persones i famílies que, per unes raons o altres, no assoliran els beneficis de les iniciatives oficials: migrants sense regularitzar, dones soles, dones soles amb fills a càrrec seu, treballadors de l’economia submergida que accepten qualsevol treball /sou, rellogats, persones desarrelades i sense vincles, transeünts… i precisament aquest és el perfil de les persones i famílies que acudeixen a Càritas i a les que Càritas obre les seves portes.

Durant el temps del confinament, Càritas ha estat disponible per atendre a qui demanava ajut. De forma presencial, el mínim temps possible per no exposar ni exposar-se, però que ha estat freqüent: persones que tenen la seva situació regularitzada i altres irregulars; persones desorientades, angoixades a les que se’ls ha acollit, escoltat, orientat… Les problemàtiques  són principalment les que es deriven de l’atur (ERTES, tancament d’empreses, persones procedents de treballs irregulars…) resten sense cap ingrés econòmic ni estalvis per fer front a la situació. El ventall de demandes fan referència a aliments, ajuts per medecines, per a re-lloguers, llum, aigua, etc.

I de forma telefònica i, sovint,  presencialment, fent el seguiment de persones i famílies ateses habitualment i que necessitaven atenció, orientació i consol davant  situacions noves i, de vegades, doloroses. A aquestes famílies i persones, per evitar-los desplaçaments, se’ls ha facilitat els vals de compra d’aliments per a quatre setmanes;  a més se’ls ha augmentat de forma significativa l’import dels vals perquè la nova situació així ho ha requerit.

Cal dir que durant tot aquest temps la coordinació amb Serveis Socials i Càritas Diocesana ha estat essencial.

Però no totes les conseqüències han estat negatives; queda lloc per a l’esperança. La resposta de la nostra comunitat parroquial ha estat generosa tant en aportacions econòmiques com en espècie: nous socis, augment de quotes, donatius, aliments i altres oferiments.

Igualment en aquesta resposta solidària hem d’incloure entitats, establiments i persones de la vila de Molins de Rei.

Moltes gràcies. Que Déu us beneeixi.

Càritas Interparroquial de Molins de Rei