Dn26qJzXgAEpN8VPer mitjà d’una notificació amb data del passat 27 de juliol, l’Ajuntament va anunciar l’inici del tràmit per concedir la llicència d’activitats sol·licitada per l’empresa Mémora amb l’objectiu d’instal·lar un forn crematori en el tanatori de la vila. Davant de l’oposició de les entitats veïnals a l’execució d’aquest projecte, l’Ajuntament ha fet una sèrie de convocatòries per a informar als veïns de la situació d’aquesta concessió, al mateix temps que tots els partits, tan del govern com de la oposició, confirmaven el seu rebuig a la realització del projecte i es comprometien a fer tot el possible per evitar-ne l’execució.

Segons han informat des de l’actual equip de govern, la instal·lació d’un crematori dins de les dependències del Tanatori municipal ja estava prevista des de la seva construcció l’any 2005. Segons el tripartit que governa el municipi, el contracte signat entre l’Ajuntament i Mémora incloïa la construcció d’un forn crematori on es preveien fer unes 160 incineracions anuals, segons la documentació presentada el 2006. Alguns partits de l’oposició objecten que en el document original per a la concessió del tanatori no hi consta cap requeriment perquè s’hi fes el crematori.

La decidida oposició dels veïns

Des del moment que van rebre el comunicat informant-los de la construcció del forn crematori a les dependències del cementiri, els veïns dels barris de La Pau i Riera Nova es van oposar frontalment a aquest projecte, i al·legaren que se sentien desinformats sobre els riscos per a la salut i el medi ambient que pot comportar una instal·lació d’aquestes característiques, a més de manifestar el seu desacord amb la manera tal com se’ls havia comunicat l’inici del tràmit administratiu, per mitjà d’una notificació en ple mes d’agost, quan molts veïns estan de vacances, i així es feia el mínim soroll possible.

Les queixes veïnals incideixen en les olors i la contaminació que pot provocar la instal·lació. Per altra banda, sospiten que, tenint en compte que l’empresa Mémora no disposa de cap altre crematori a la província de Barcelona,  és més que probable que  les instal·lacions de Molins de Rei s’utilitzin per oferir aquest servei a altres poblacions del territori. En el projecte actual es podria arribar fins a 2.800 incineracions l’any, una xifra totalment allunyada de les necessitats de la vila, ja que en el 2016 consten 174 defuncions.

En un primer moment, els responsables de l’Ajuntament van assegurar que la instal·lació seria inofensiva per a la salut dels veïns i no els hauria de provocar cap molèstia, però els membres de l’Associació de Veïns i Veïnes la Pau i Riera Nova han continuat insistint en que es tingués en compte que els crematoris són un agent contaminant, ja que la seva activitat implica l’emissió a l’atmosfera de partícules que poden ser perilloses per a la salut dels veïns i el medi ambient, per la qual cosa demanen que es replantegi la ubicació d’aquest equipament al costat del tanatori, ja que consideren  és massa a prop dels habitatges, el dipòsit d’aigua i escoles i centres sanitaris de la vila.

La resposta  de l’Ajuntament

L’actual govern considera que la instal·lació  està sobredimensionada i massa propera als habitatges, però adverteixen que anul·lar la concessió tindria un cost de milers d’euros i recorden que qui fa l’informe vinculant final per permetre la construcció del forn crematori és l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i no serà l’Ajuntament qui pugui atorgar o no la llicència. Per contra, des de l’oposició, es diu que l’AMB tan sols tramita un informe, però no atorga cap llicència i que haurà de ser l’Ajuntament qui l’autoritzi.

Des de l’equip de govern s’espera que la Generalitat tingui especialment en compte que Molins de Rei forma part de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric (ZPE) en el moment de emetre un informe negatiu per atorgar la llicència d’activitats a la construcció d’un crematori en una zona tan propera al nucli urbà.

Una petita però no insignificant font de contaminació

Un crematori és una font emissora de partícules contaminants més, encara que molt reduïda en comparació a les emissions produïdes pel transport i la indústria. La incineració s’ha convertit en una bona alternativa, tan pel seu baix cost econòmic com pel reduït efecte contaminant. A diferència de la cremació, l’enterrament produeix efectes notablement més nocius per al medi ambient. La mateixa extinció del cos humà, els vernissos i les teles que contenen els taüts, a més dels líquids emprats per a l’embalsamament del difunt, tenen un efecte contaminant sobre l’aigua i el sòl.

La incineració emet a l’atmosfera metalls pesants, com el mercuri i altres partícules, que per la seva toxicitat poden comportar un risc per a la salut humana. El mercuri és un element extremadament tòxic i la activitat dels crematoris està reconeguda com a font d’emissió d’aquest metall.

El potencial contaminant d’una incineració depèn del disseny del forn crematori i també del fèretre i el seu contingut. Els plàstics presents en pròtesis, les reconstruccions dentals o els recobriments sintètic del fèretre fan augmentar les emissions tòxiques.

Lluny del nucli urbà

Les emissions totals de contaminats dels crematoris són relativament petites en comparació amb les de les incineradores de residus, però s’han de valorar de forma especial quan els focus d’aquestes emissions estan localitzats a prop de nuclis residencials. Els crematoris sense sistemes de filtratge adequats poden generar un impacte ambiental negatiu en l’entorn més proper.

Tot i que els crematoris són forns de combustió, des del punt de vista legal no estan considerats com instal·lacions incineradores. La incineració de residus està subjecta a una estricta normativa que encara no s’aplica a les instal·lacions de forns de crematoris. Un canvi de normativa comportaria l’obligatorietat d’instal·lar equips de filtratge en totes les instal·lacions de cremació.

D’acord amb la jurisprudència recent, els crematoris s’han d’ubicarr preferentment a prop dels cementiris, però a Molins de Rei, el nucli urbà s’ha anat estenent i s’han construït molts habitatges residencials a tocar dels terrenys del cementiri.

Conclusió

L’habitualment problemàtica ubicació de serveis no desitjats, però necessaris (presons, abocadors, cementiris,…), des de sempre ha provocat el rebuig dels veïns afectats per la seva instal·lació. El crematori suposaria una millora dels serveis funeraris a la vila perquè es donaria resposta a la creixent demanda d’un servei que més de la meitat dels usuaris reclamen, ja que, actualment, per incinerar els seus difunts els familiars s’han de traslladar a un altre tanatori de la comarca.

Si bé la decisió de construir el crematori en terrenys propers al cementiri es pot considerar raonable, s’hauria de tenir en compte que, a causa de la proximitat d’aquests terrenys amb habitatges i al nucli urbà, aquesta activitat, que genera emissions contaminants potencialment perilloses, podria tenir un impacte negatiu per a la salut dels veïns, per la qual cosa caldria avaluar aquest impacte i reconsiderar el seu emplaçament si és aconsellable.

Romà Català_ el llaç nº 548