Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Avui, moltes persones es reincorporen a la feina. Tot i això,  el confinament es manté vigent. El Departament de Salut recomana a aquests treballadors i treballadores seguir una sèrie de mesures a la feina, a casa i a l’hora d’utilitzar el transport públic per evitar el repunt de contagis

Destaquem, primerament, i sempre que es pugui, que és important prioritzar el teletreball. En cas que això no sigui possible, abans us haureu de preguntar si presenteu símptomes. Si és així, no podeu anar a treballar. Alhora, si els símptomes apareixen a la feina, haureu de tornar a casa i posar-vos en contacte amb el metge o metgessa trucant al 061 i contactant amb el servei de riscos laborals de l’empresa.

En segon lloc, si sou una persona vulnerable o si esteu en contacte estret amb algun cas de COVID-19, caldrà, abans d’anar a la feina,que consulteu la situació amb el servei de riscos laborals de la vostra empresa i, per descomptat, que feu un seguiment dels símptomes que teniu dos cops al dia a través de l’aplicació STOP COVID19 CAT.

Per als treballadors que hagin d’acudir a la feina, per desplaçar-se es recomana anar a peu o amb transport individual (cotxe, motocicleta o bicicleta). Si s’ha d’utilitzar el transport públic, cal portar la boca i el nas tapats amb peces de roba, mascaretes quirúrgiques o elaborades a casa (cal desinfectar-les diàriament), garantir la distància de seguretat d’1,5 metres, reforçar la higiene de les mans amb sabó o solucions hidroalcohòliques abans i després d’agafar el transport públic, i procurar tocar el mínim imprescindible els elements comuns, com ara botons, barres, portes, seients, vidres, etc.

A la feina cal, novament, mantenir la distància d’un metre i mig amb els companys, no compartir equips o dispositius, intentar evitar els ascensors, com ara les hores punta i, sempre que es pugui, flexibilitzar els horaris d’entrada i de sortida a la feina.  Una vegada a casa, cal rentar-se les mans de seguida o dutxar-se i netejar els objectes que han estat fora de casa amb vosaltres, com ara el mòbil o les ulleres.