racicfurweb

Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Aquesta mateixa setmana s’inicien els obres per estabilitzar i consolidar el talús adjacent al terreny de joc. Durant l’època estival d’aquest any, també es renovarà la gespa artificial del Camp de Futbol Josep Raich.

L’alcalde, Xavi Paz  i el primer tinent d’alcalde i regidor d’esports, Ramon Sánchez han visitat les instal·lacions del Camp de Futbol Josep Raich, espai esportiu en el qual aquesta mateixa setmana s’inicien actuacions de millora.

L’alcalde, Xavi Paz, ha destacat que “avui, és un dia molt important pel present i futur pel nostre esport, pel Camp de Futbol Josep Raich i per totes les entitats que hi participen de la vida esportiva del camp” i ha afegit “Molins de Rei avança amb la millora d’instal·lacions i modernització dels seus equipaments”. A més, ha volgut assenyalar que “que iniciem una primera fase de reforma de la zona esportiva del Josep Raich, i a més, assegurem i refermem la seguretat de les nostres instal·lacions del centre vila”.

El primer tinent d’alcalde i regidor d’esports, Ramon Sánchez, ha assenyalat “que la transformació que esdevindrà amb l’actuació  que iniciem per part de l’Ajuntament de Molins de Rei dignificarà el Camp de Fútbol Josep Raich”.

En primer lloc, s’estabilitzaran els talussos al voltant del camp de futbol. És consolidarà el talús mitjançant formigó projectat, reforçat amb malla electrosoldada i subjectat al terreny amb perns d’ancoratge. Aquest sistema es pot considerar definitiu i pràcticament sense manteniment. A més, al tractar-se d’un sistema rígid impedeix el moviment del terreny i soluciona, de forma definitiva, la caiguda de terres. Amb la darrera capa de projectat s’aplicarà una capa de colorant  per millorar-ne l’impacte visual.

El projecte s’ha adjudicat a l’empresa INACCÉS Geotècnia Vertical, SL, empresa especialitzada en execució d’obres de tractament, consolidació i estabilització de terrenys i talussos. Les obres s’han adjudicat per un valor de 166.755,22 €, IVA inclòs, i s’iniciaran aquesta mateixa setmana, amb una durada aproximada de 3 mesos.

A més a més, d’altra banda, durant l’època estival d’aquest any –quan no hi haurà activitat al Camp- és produirà el canvi de la gespa artificial del camp de futbol. La gespa actual ja ha finalitzat la seva vida útil i per tant, l’Ajuntament de Molins de Rei procedirà a la seva renovació per mantenir l’equipament en òptimes condicions. La gespa proposada és superior en prestacions a la gespa actual, fruit dels avenços tècnics i de disseny de les gespes. A més, s’ha optat per un paviment format per una base amortidora i gespa més curta. Això permet una reducció del volum de material de reomplert (cautxú triturat), la qual cosa resulta més sostenible i alhora s’obtenen unes  condicions amortidores millors.

Amb el canvi de gespa, també es modificarà la posició del terreny de joc, que es desplaçarà aproximadament uns 2,5 metres en direcció cap al sud i s’aproparà al talús, amb el propòsit d’alliberar espai a la franja entre el terreny de joc i el carrer Esperanto. Això implica el desplaçament de les canaletes de recollida i el sistema de reg, que s’actualitza, i se substitueixen els actuals canons per canons soterrats. També es realitzarà l’enderroc del mur perimetral i la substitució de la tanca que delimita el terreny de joc.

Aquesta segona actuació té un pressupost de 284.391,13 € + IVA (344.113,27 €, IVA inclòs) i un termini d’execució de 5 setmanes.