A partir d’avui dia 2 de juny comença el període de preinscripció i posterior matricula a  L’Escola Municipal de Música Julià Canals de Molins de Rei.

L’Escola ofereix cursos de sensibilització musical per als més petits i dóna una bona base d’aprenentatge a infants i joves.

La formació dels estudiants s’organitza en classes col·lectives de Sensibilització i Llenguatge Musical, Cant Coral, diversos conjunts instrumentals entre els quals destaca l’Orquestra, tallers d’instrument i classes individuals d’instrument.

Des de l’Ajuntament es valora la música com una part important de l’educació i la formació integral de la persona. Per aquest motiu, totes les activitats de l’escola municipal de música estan dirigides a donar una sòlida formació musical als alumnes, per desenvolupar les seves aptituds, i perquè ells mateixos trobin en la música un vehicle d’expressió artística i emocional, i s’enriqueixin amb els valors que aporta la seva pràctica col·lectiva.

Les famílies que estiguin interessades a preinscriure per primera vegada els seus fills i filles a l’Escola Municipal de Música Julià Canals per al curs 2020-2021 ho poden fer de l’1 al 19 de juny de 2020 per via telemàtica.

Tota  la informació i documentació està disponible al següent enllaç del web de l’Ajuntament:

https://www.molinsderei.cat/preinscripcio-escola-municipal-de-musica-julia-canals-curs-2020-2021/

A l’alumnat que el curs 2019-2020 ja estava matriculat a l’Escola de Música se li farà arribar la documentació necessària per a la preinscripció i posterior matrícula per correu electrònic.

Per a qualsevol consulta, està disponible el telèfon 93 680 16 37, de l’Escola Municipal de Música Julià Canals, de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 h.

 

CALENDARI

De l’1 de juny al 19 de juny…….. PREINSCRIPCIÓ

22 de juny…………………………………… Consell Escolar (sorteig ordre desempat)

2 de juliol……………………………………. Publicació llistes provisionals

2-3 de juliol………………………………… Període de reclamacions

6 de juliol…………………………………….. Publicació de la llista definitiva d’admesos

Del 6 de juliol al 21 de juliol……. MATRICULACIÓ