El contingut de la nota de premsa enviada conjuntament per tots dos partits polítics és aquest: