Comunicat de Molins en Comú i Molins Camina-Podem

Aquest dijous dia 16 de juliol l’equip de govern, PSC i JxM, ha explicat en roda de premsa les bondats i virtuts del projecte industrial Les Llicorelles segons el seu punt de vista. Considerem aquesta Roda de Premsa com a un acte propagandístic de l’equip de govern i menys tenidora del procés de seguiment de les obres aprovat pel Ple Municipal gràcies a una moció presentada pels grups sota signants.

La novetat d’aquesta Roda de Premsa ha estat, donar compte del compromís amb la promotora Goodman i el Consorci del Parc de Vallvidrera, per redactar un projecte de millora, reforestació i paisatgístic de la Riera, des de Can Rabella fins al Riu. Han explicat que aquesta iniciativa inversora i empresarial portarà per a Molins de Rei la millora d’un entorn que estava molt degradat, llocs de treball, creació de riquesa, millora mediambiental de la Riera de Vallvidrera, ingressos per l’ajuntament, etc. I tot això ha estat fet, diu l’alcalde, des d’un principi de transparència, legalitat i respecte al medi ambient.

El que no explica l’equip de govern són els efectes nocius, perjudicials i col·laterals que comportarà aquesta iniciativa per a Molins de Rei i per a les persones que hi vivim, ni un sol comentari. Hagués estat cortès presentar prèviament les novetats sobre les obres i els projectes que conflueixen a Les Llicorelles als grups municipals de l’oposició i en el marc de la Comissió de Seguiment. Per respecte i consideració a tots ells i als qui representen, i als més de 500 vilatans que han signat el manifest STOP LLICORELLES.

TRAMITACIÓ DEL PROJECTE INDUSTRIAL

A l’ajuntament li va arribar abans de l’any 2018 la proposta del grup inversor multinacional de portar a efecte una actuació industrial de caràcter logístic, en el sector de les Llicorelles. L’anterior equip de govern de Convergència, ERC i la CUP,  amb el suport total del PSC, que en aquest tema, com en d’altres, sempre han anat del bracet, va donar un suport total al projecte. Al gener del 2019 tots els regidors menys dos, la regidora de Molins Camina i el regidor d’Iniciativa per Molins, que es van abstenir, van aprovar inicialment el projecte industrial. Amb el canvi d’Alcaldia el juny de 2019, es va seguir tramitant el projecte, amb total sintonia entre els dos grups, però canviant el lideratge. El setembre del 2019 es va aprovar provisionalment el projecte, amb els vots favorables de tots els regidors, menys els de Molins Camina, Molins en Comú i la CUP, que ara es va abstenir.

Aquests dos acords plenaris, els de gener i setembre, es van portar per la seva aprovació, sense una mínima discussió pausada i tranquil·la amb l’oposició, amb nocturnitat i urgència. L’equip sociovergent ho tenia clar, tenien majoria, no calia res més.

És cert que el projecte compta amb tots el informes favorables, com no pot ser d’altra manera, només faltaria, però també és cert que algun d’aquests informes fan recomanacions i requeriments que en alguna ocasió no han estat recollits i aplicades per l’ajuntament. L’exemple més clar, és que la Comissió d’urbanisme Metropolitana, l’informe de declaració ambiental i el Consorci del Parc, requerien de manera clara i diàfana que el projecte d’urbanització recollís expressament el Pla de reforestació i millora de la riera, aspectes que l’ajuntament i la promotora no van complir el desembre de 2019, quan van aprovar el projecte d’urbanització. Aquest Pla l’han presentat l’abril de 2020 i el Consorci del Parc ha emès un informe de data 16 d’abril, que diu textualment:

La urgència i les presses per començar les obres, eren més importants per l’equip de govern que complir amb el requeriments. Com l’aprovació d’aquest projecte d’urbanització només depèn de l’ajuntament, millor mirar cap a una altra banda i després ja ho esmenarem. Però l’entrada en escena de la plataforma STOP-LLICORELLES ha trastocat la urgència i les preses del promotor. Aquest moviment ciutadà ha servit per tornar a qüestionar les mancances i debilitats del projecte, ha fet que alguns regidors que van donar suport al projecte ara el qüestionin i que l’equip de govern hagi de tenir en compte les opinions de l’oposició, si més no formalment. La proposta de creació d’una Comissió de Seguiment feta pels dos regidors de Molins Camina i Molins en Comú, va ser aprovada per unanimitat pel Ple. En aquest període s’ha iniciat i s’ha creat la possibilitat d’esmenar, en part, les mancances i debilitats del projecte industrial.

Els grups municipals de Molins Camina i Molins en Comú sabem que el projecte industrial de la multinacional inversora GOODMAN no pot fer-se enrere, perquè no és convenient i per manca de fonaments legals, però considerem que cal millorar les mancances i efectes col·laterals nocius que aquest comporta: la mobilitat i la circulació pel poble, la correcta connexió amb l’autopista i l’autovia, la millora la Riera de Vallvidrera com a corredor biològic, fer un seguiment adequat de la construcció i posta en funcionament de l’equipament al servei del Parc de Collserola i fer un ús adequat dels 2.000.000 € que l’ajuntament ha ingressat per la venda del seu aprofitament urbanístic del sector.

Molins de Rei, 20 de juliol de 2020

Anna Aroca (Molins Camina-Podem)    Gerard Corredera (Molins en Comú)