Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

S’ha habilitat al web corporatiu el nou àmbit Busca feina i forma’t on es poden trobar tots els recursos que l’Ajuntament posa a l’abast del ciutadà per buscar feina i formar-se, i on les empreses poden publicar ofertes de feina.

D’aquesta manera els serveis d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament, ubicats al Centre d’Ocupació i Serveis a les Empreses Joan N. Garcia Nieto, han millorat la difusió de la informació a través d’aquest nou àmbit, al web corporatiu.

Busca feina i forma’t conté els següents apartats:

 • ClicFeina
 • Vols formar-te?
 • Publicació d’ofertes laborals d’empreses
 • Ofertes de treball
 • Contacta
 • FAQS
 • Oferta pública d’ocupació

https://www.molinsderei.cat/ambits/busca-feina-i-format/

En aquest nou entorn, s’ha posat en marxa el ClicFeina, un nou servei en línia per donar-se d’alta als serveis d’una manera més àgil i intuïtiva.

A través del ClicFeina es podrà en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu amb accés a internet:

 • Donar-se d’alta al servei amb usuari i contrasenya assegurant la confidencialitat de la informació.
 • Actualitzar les dades personals: es podrà afegir una nova experiència, un nou títol, canviar el CV, etc.
 • Comunicar els interessos formatius.
 • Inscriure’s a ofertes de treball i fer-ne el seguiment.

https://www.clicfeina.cat