Article de El Llaç nº 566

Els bucs d’assaig són sales totalment insonoritzades que poden ser sol·licitades per a assajos musicals o escènics de petit format

A la Federació Obrera hi ha tres bucs:

Buc 1: amb capacitat per a 5 persones i equipament bàsic d’instruments i material tècnic

Buc 2: amb capacitat per a 2 persones i equipament bàsic d’instruments i material tècnic

Buc 3: amb capacitat per a 2 persones i sense equipar.

Els horaris en què es poden utilitzar els bucs són de dues hores: de dilluns a divendres, de 17 a 19 h i de 20 a 22 h.

S’ha de pagar una taxa per poder-hi accedir; en cas de ser jove i empadronat a Molins de Rei, hi ha descompte.

Per poder fer ús dels bucs d’assaig cal fer petició prèvia i seguir el protocol sanitari vigent de mesures contra la COVID-19.

Més informació i reserves al Punt Jove, carrer de Jacint Verdaguer, 48. Tel. 93 668 54 52. Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h, i dimecres, de 10 a 14 h  http://pijmolinsderei.blogspot.com

Punt Jove