A finals de l’any passat, l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), a la qual Fòrum XXI, com a entitat editora de la revista El Llaç, hi està adherida, va oferir als seus membres la possibilitat de dur a terme un estudi d’audiència de les capçaleres de premsa comarcal arreu de tot el territori català, servei al qual Fòrum XXI es va acollir. L’estudi, realitzat de setembre a desembre de 2019 a l’àrea del municipi de Molins de Rei per la empresa Infortécnica (www.infortecnica.com), es va dur a terme a partir d’entrevistes realitzades a 150 molinencs més grans de 15 anys, escollits a l’atzar.

Els resultats d’aquest estudi ens permeten informar els nostres lectors i anunciants que la nostra revista gaudeix d’una àmplia difusió entre la població molinenca i que, després de més de sis dècades al capdavant dels mitjans de comunicació de Molins de Rei, continua essent una publicació fortament arrelada i amb gran presència a la vida sociocultural de la vila, a més de tenir un considerable seguiment entre la gent més jove.

Aquests són els resultats de l’estudi:

El Llaç obté una quota de lectors diaris de 144 persones.

-El 57,6% de la població ha llegit algun cop la publicació impresa El Llaç (14.792 persones).

-Durant el mes de desembre de 2019 la van seguir el 16,8% dels 25.700 habitants de Molins de Rei (4.318 persones), que li dediquen un temps mitjà d’audiència de 48,2 minuts durant el conjunt del mes.

-Han llegit alguna vegada El Llaç el 54,6% dels molinencs, el 60,5% de les molinenques, el 46% dels menors de 35 anys, el 66,2% dels molinencs entre 30 i 55 anys i el 59,2% dels més grans de 55 anys.

-Les dones dediquen 8,5 minuts mensuals a la lectura de la publicació i els homes, 7,7 minuts.

-El 49,4% dels lectors llegeixen la revista a casa; el 10,1%, a la feina i el 12,7%, al bar. A part dels subscriptors, el 25,7% de la població molinenca compra El Llaç alguna vegada.

Bona presència digital

El Llaç té 2.530 seguidors al Facebook (www.facebook.com/elllac) i publica una pàgina web (www.forumllac.wordpress.com) en la qual, a partir del mes de març d’enguany, s’hi han començat a publicar notícies d’actualitat que es renoven diàriament, de manera que aquest servei s’afegeix al que es feia fins llavors i que consistia a publicar l’editorial i la portada del número acabat de sortir en paper i, quatre setmanes després de la seva aparició als quioscs, s’hi publicava la revista en format pdf.

Durant el passat mes de març, la web rebia una mitjana de 26 visitants diaris; durant el mes d’abril, 37; durant el mes de maig creix fins a 229 visitants diaris (cal tenir en compte l’allau de notícies diàries que ha generat la pandèmia) i durant el mes de juny, 176 visitants diaris.

Tant els resultats d’audiència obtinguts en la tradicional publicació en paper com en els mitjans digitals que el Consell de Redacció de la revista ha impulsat, ens encoratgen a seguir treballant pel bé de totes les molinenques i molinencs i al servei del nostre país.

Moltes gràcies a tots els lectors, col·laboradors i anunciants.

Redacció_El Llaç nº 565