Article de Càritas Interparroquial de Molins de Rei

A conseqüència de la pandèmia COVID-19, es va produir un deteriorament en les, ja precàries, condicions sociolaborals i econòmiques de les famílies ateses per Càritas, per la qual cosa es va considerar necessari fer un esforç en el suport econòmic que se’ls estava donant.

Per tal motiu, en data 28 d’abril, la Junta de Càritas Interparroquial va acordar augmentar temporalment l’import dels vals que cada setmana se’ls lliura per a l’adquisició d’aliments. Aquest augment de caràcter temporal s’ha mantingut atès que la situació de les famílies no s’ha estabilitzat.

Això, afegit a l’atenció de noves famílies, ha suposat un important increment en les despeses, que ha estat possible afrontar gràcies a donatius extres, augment d’algunes quotes, nous socis i a un romanent significatiu de l’exercici anterior.

D’altra banda, l’agreujament de la pandèmia, les dimensions i efectes de la qual són imprevisibles, està portant noves necessitats a més famílies que comencen a acostar-se a les portes de Càritas.

En aquestes circumstàncies complexes, Càritas Interparroquial afronta, però, amb optimisme i esperança la tradicional campanya de Nadal confiant en la demostrada generositat de la ciutadania de Molins de Rei.

Aquest any s’introdueixen alguns canvis en el recapte. La prudència aconsella un mínim de manipulació dels productes a lliurar a les famílies per disminuir riscos de contagi i per això, en lloc de recapte d’aliments, es proposa el lliurament del seu import en efectiu, o sigui, en lloc del producte, el seu cost en diners.

D’aquesta manera, els productes que es compraran per lliurar a les famílies hauran estat menys manipulats, minimitzant riscos.

Cal tenir en compte que creixen les necessitats i que, entre tots, hem de fer possible que cap família, cap persona, deixi de tenir l’essencial i sobretot, en aquestes dates tan entranyables.

Hem de compartir una mica del que tenim amb els que tenen poc.

Els donatius es poden fer a:

-Compte corrent a nom de Càritas Interparroquial: ES07 2100 0620 2202 0031 2852 (CAIXABANK)

-Parròquia de Sant Miquel del dia 7 al 17 de desembre: festius, dissabtes i diumenges a les misses.

-Despatx de Càritas del 7 al 17 de desembre, de dilluns a divendres de 17 h a 19:30 h.

A qui ho sol·liciti s’expedirà el certificat per a la deducció en la declaració de renda.

Col·laboració amb Càritas

D’altra banda, els recursos econòmics de Càritas que permeten cobrir les demandes de les famílies o persones que ens arriben provenen de les quotes dels socis, donacions i col·lectes.

Per això, animem a aquelles persones que comparteixen els nostres objectius a subscriure’s com a socis amb una quota periòdica.

A aquests efectes, el full d’inscripció el podeu trobar:

-Al despatx parroquial (dilluns i divendres de 18 h a 20 h)

-Al despatx de Càritas (dimecres de 10 h a 12:30 h)

-A l’Església (taula d’entrada)

Per contactar, correu electrònic: caritasmolins@caritassantfeliu.cat

Càritas Interparroquial

Bon Nadal però per a tothom. Campanya de Nadal de Càritas Catalunya 2020