Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El Govern municipal ha acordat mesures destinades a acompanyar el sector dels bars i restaurants en la reobertura de la seva activitat a la Fase 1 de la desescalada, i contribuir a   impulsar l’activitat econòmica i afavorir la recuperació econòmica a la vila.

Vista la important afectació econòmica de la COVID-19 des de la declaració de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Molins de Rei ha donat llum verda a la iniciativa que preveu reduir un 75% la taxa de terrasses i  fer modificacions temporals a les ordenances municipals. Volem destacar que s’ha acordat amb aquest sector econòmic de la vila que el 25% recaptat per aquest taxa es destini a mesures de reactivació econòmica.

En aquest sentit, Molins de Rei autoritzarà l’ampliació, de manera temporal, d’espai públic destinat a terrasses, ja existents, dels establiments comercials de la vila amb la finalitat que puguin mantenir el mateix nombre de taules.

Aquesta proposta del Govern municipal té l’objectiu d’adaptar el retorn als carrers de la vila per tal que la represa progressiva de l’activitat a l’exterior sigui segura i es faci respectant les distàncies entre persones, els aforaments comercials, les recomanacions sanitàries i els criteris marcats per les autoritats competents. Les ampliacions de terrasses es prioritzaran  guanyant espai, si és possible, a zones d’aparcament.

Per altra banda també s’ha acordat eliminar temporalment dues prohibicions respecte de la ubicació de terrasses. Per una banda s’elimina  la prohibició de col·locació de terrasses  per part d’establiments amb llicència únicament de restauració i, per l’altra, la prohibició de col·locar terrasses en el tram remodelat de l’ av. de València i part de l‘av. de Barcelona.

Volem recordar que per a l’ampliació del nombre de taules i la col·locació de noves terrasses, cal sol·licitar-la prèviament i obtenir-ne el permís corresponent mitjançant els canals habituals de l’Ajuntament de Molins de Rei.