Comunicat del Forum  Empresarial del Llobregat

Cau un 30% la compravenda d’habitatges a L’Hospitalet i el Baix Llobregat

Segons el darrer informe trimestral de conjuntura econòmica del FEm Llobregat, també cau el nombre d’habitatges iniciats i acabats al territori

Tot i això, El Prat, Molins de Rei i Martorell són l’excepció i augmenten les seves operacions immobiliàries durant el mateix període

Segons l’Informe elaborat pel Fòrum Empresarial del Llobregat sobre LA Conjuntura Econòmica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat corresponent al Tercer Trimestre del 2020, la caiguda en les operacions de compravenda d’habitatges  al territori es situa en un 30,75% respecte a les operacions realitzades en el mateix trimestre de l’any 2019.

Si comparem el volum d’operacions realitzades en el conjunt del primer semestre, respecte al primer semestre del 2019, la caiguda baixa al 24,3%, ja que al principi del primer trimestre es va operar sense els entrebancs del posterior confinament. Si el volum habitual d’operacions al nostre territori es situa entre 2.700/3.200 compravendes trimestrals, en els primers trimestres de l’any la caiguda és molt significativa, no arribant a 2.300 operacions en el primer trimestre i menys de 2.000 en el segon.

En l’estadística trimestral per localitats, El Prat de Llobregat augmenta les seves operacions, més que doblant les fetes un any abans, al passar de 120 a 249 (+107%). Altres localitats que també han augmentat les seves operacions són Molins de Rei (+16%) i Martorell (+9%). La resta té, com hom pot esperar, taxes negatives en el volum d’operacions. Sobresurt, en termes relatius, la caiguda de Collbató (-83%) al disminuir les operacions de 12 a només dues escriptures. I en termes absoluts, L’Hospitalet de Llobregat pateix una caiguda de 309 operacions menys (-41%).

Cau el número d’habitatges iniciats

Amb dades elaborades a partir dels visats del Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació, en el segon trimestre de l’any s’ha iniciat la construcció de 394 habitatges. Aquesta xifra destaca per la forta caiguda respecte els 876 habitatges iniciats en el primer trimestre, que ens anticipava una bona “campanya” en el sector de la construcció. Si fem la comparativa amb els 2.312 habitatges iniciats en el conjunt de l’any 2019, veiem que la caiguda soferta per la crisi sanitària ha estat de gairebé el 55%.

Encara no tenim les dades del tercer trimestre, però es preveu que, amb la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19, continuarà caient el nombre de nous habitatges que comencen la seva construcció.

Veient les dades amb perspectiva local, existeixen poblacions que han començat l’any amb força (com Abrera, Cornellà, Gavà, Pallejà, Vallirana o L’Hospitalet), però que han vist en el segon trimestre que les dades es desinflaven. Com a curiositat, uns pocs municipis van iniciar més habitatges en el primer semestre de 2020 que en tot l’any 2019, com La Palma de Cervelló (3/0), El Papiol (2/2), Sant Climent (4/1), Vallirana (14/11) i Sant Joan Despí (81/7).

I cauen els habitatges acabats

Si les dades dels habitatges iniciats no són positives, les dades dels habitatges acabats tampoc. La caiguda també ha estat important, amb una davallada del 49%, en passar de 753 habitatges finalitzats en el primer trimestre a només 385 en el segon. Si comparem aquestes dades amb les del conjunt de l’any 2019, veiem que en el conjunt dels primers sis mesos de l’any no arribem ni a la tercera part de les que es van acabar en l’any 2019.

Com sempre, les dades detallades ens obren a grans diferències. Cornellà (155 al primer semestre de 2020, 142 al 2019), El Prat de Llobregat (222/114), Sant Feliu de Llobregat (184/115) i Vallirana (22/10) han finalitzat més habitatges en el primer sis mesos d’aquest any que en tot el 2019.