Nota de premsa d’Aqualia:

Aquesta és una de les mesures incloses en el Pla de Contingència que la companyia va posar en marxa davant de l’COVID-19 el passat dia 13

En una situació de normalitat, les empreses del sector de la gestió de l’aigua contemplen la suspensió de subministrament com una eina d’actuació davant impagaments que no estiguin motivats per la falta de recursos econòmics per part de l’usuari

L’empresa recorda que els serveis d’aigua es basen en la sostenibilitat social, financera i mediambiental i apel·la a la responsabilitat dels ciutadans

17 de març de 2020

Davant la situació generada pel COVID-19 i les mesures extraordinàries preses per les autoritats per frenar la seva expansió, Aqualia comunica que ha suspès tots els talls de subministrament a les poblacions on presta servei.

La suspensió dels talls és una de les mesures més destacades que inclou el Pla de Contingència que la companyia va posar en marxa el passat dia 13 amb l’objectiu de limitar i minimitzar l’impacte generat per la crisi del coronavirus en la seva activitat, garantir la continuïtat dels serveis i protegir tant als seus empleats com als usuaris. El pla contempla mesures higièniques, de mobilitat, operatives i d’atenció a client.

En una situació de normalitat, les empreses de el sector de la gestió de l’aigua contemplen la suspensió de subministrament com una eina d’actuació davant impagaments que no estiguin motivats per la falta de recursos econòmics per part de l’usuari. Però mentre duri aquesta excepcional situació, Aqualia paralitza qualsevol tall de subministrament d’aigua.

Els operadors, en col·laboració amb les administracions locals, venien garantint que les persones en risc d’exclusió social poguessin seguir gaudint de el servei. Avui dia el percentatge de població que necessita ajuda per pagar el rebut de l’aigua no arriba al 0,03%.

Des Aqualia s’apel·la a la tranquil·litat i a la responsabilitat ciutadana. Els serveis públics d’aigua, que han de contemplar una triple sostenibilitat (social, financera i mediambiental), se sostenen gràcies al pagament solidari dels rebuts, que inclouen no només el consum, sinó impostos, cànons especials, costos fixos d’infraestructures i personal, entre d’altres.

La companyia recorda que segueix desenvolupant les seves funcions amb la màxima implicació, conscient de la responsabilitat que implica la prestació de serveis públics de primera necessitat com els de el cicle integral de l’aigua.