Comunicat de l’Assemblea Groga Molins de Rei

Els primers passos de l’Assemblea Groga de Molins, i un dels motius pels quals ens vam constituir, va ser confrontar la  Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), també denominada “Llei Wert”. L’any 2015, vam impulsar una moció que es va aprovar per unanimitat al ple de l’Ajuntament en contra de la LOMQE, vam fer xerrades i concentracions i durant diversos anys vam donar recolzament i impulsar el boicot a les proves de tercer que naixien en el marc d’aquella llei.

Sent aquesta la nostra trajectòria, celebrem que aquest 23 de desembre el Senat té previst aprovar la Llei Orgànica de modificació de la LOE (LOMLOE). Ho celebrem pel que suposa d’avenç respecte la llei anterior.

En aquest sentit, els punts que considerem un avenç més significatiu són els següents:

 • L’eliminació dels itineraris segregadors des dels 13 anys.
 • La supressió de les revàlides.
 • El recuperar l’educació infantil, de 0 a 6 anys, com una etapa educativa. I en particular que hi hagi una disposició que farà elaborar un pla de 8 anys per avançar en una oferta pública i assequible i que tendirà a l’extensió de la seva gratuïtat per a l’etapa dels 0 a 3 anys.
 • Més democràcia amb la recuperació de competències dels claustres i consells escolars.
 • La religió deixarà de ser avaluable.
 • El reforçament de la immersió lingüística.
 • El reforçament de la gratuïtat. En cap cas els centres públics o privats concertats han de poder cobrar a les famílies per rebre l’educació. Si bé sabem que aquestes declaracions s’acostumen a incumplir per part dels centres privats concertats.
 • La no renovació dels concerts als centres que segreguen per sexe.

Celebrem avançar. I alguns dels punts anteriors són avenços que veiem amb esperança. Hi ha però un seguit de punts en els que la nova llei no ens fa anar endavant i que per nosaltres són importants:

 • La reducció de les ràtio d’infant per professor per avançar en la qualitat i l’atenció a la diversitat.
 • Falten garanties per augmentar el finançament. Sí s’inclou una disposició amb un pla d’increment de la despesa pública educativa que ens ha de fer avançar fins a un mínim del 5% del producte interior brut però falta concreció. Cal recordar que la Llei d’Educació de Catalunya de 2009 parlava d’arribar al 6% en quatre anys i encara estem molt lluny d’arribar-hi.
 • Caldria una aposta més decidida per la gratuïtat de totes les etapes: Des del 0-3 anys i fins a la universitat.
 • Queden punts pendents pel que fa a la reducció de la precarietat del professorat i en particular del professorat tècnic de formació professional.
 • No s’avança prou en la democratització dels centres.
 • No s’elimina la religió de l’horari lectiu.
 • I per nosaltres el més important, creiem que és una oportunitat perduda per avançar cap a la xarxa única. Ens hagués agradat que s’inclogués un pla progressiu per anar reduint els concerts amb centres privats i avançar cap a la xarxa pública. Això es podria fer en terminis llargs i amb mesures que permetin donar continuïtat a molts projectes interessants que actualment es fan en centres privats concertats però amb l’objectiu de la xarxa única.

Plantejats aquests avenços i els punts que lamentem no s’han inclòs a la nova llei, volem dir que ens sorprèn molt l’actitud dels sectors més reaccionaris (PP, Ciutadans i VOX) així com de les patronals de l’escola concertada religiosa. Aquesta reacció tan virulenta, quan tan sols es matisen alguns elements però no s’entra en el qüestionament real de  la doble xarxa, l’entenem com una declaració de principis: Les patronals de l’escola privada concertada i els sectors més reaccionaris volen conservar tots i cadascun dels seus privilegis. Per a nosaltres, el dret a l’educació, la gratuïtat, l’equitat, la inclusió, la catalanitat, la laïcitat i la democràcia estan per damunt dels seus privilegis.

Adéu llei Wert, hola LOMLOE! Des de l’Assemblea celebrem haver fet un pas endavant, tot i que aquest sigui més petit del que ens hagués agradat.

Assemblea Groga de Molins_22 de desembre de 2020

L’Assemblea Groga és un marc unitari de treball i lluita en favor de l’educació pública, crítica, catalana, laica i de qualitat que, a Molins, agrupa alguns alumnes, mestres i totes les AFA de les escoles i instituts públics de la vila.