Full Dominical_Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Resposta de Càritas a la Crisi de la COVID-19:

Més de 500 llars noves ateses, que no s’havien atès abans des de Càritas. A part, les atencions habituals.

Augment d’un 35% del pressupost destinat a la cobertura de necessitats bàsiques, fins al moment.

 

Adaptació i creació de nous serveis per donar resposta a les necessitats:

Augment del nombre de targes moneder

Centre d’Acollida per a persones sense llar, obert 24 h.

Accions per atenuar la Bretxa digital

Servei de suport psicològic