Informació facilitada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat

Fitxes de dades demogràfiques, de mercat de treballestructura productiva i ingressos familiars i per càpita per a cadascun dels municipis de la comarca, amb l’objectiu d’ajudar a dimensionar l’impacte potencial de la COVID-19 a nivell municipal.

A la pàgina 14 trobareu la fitxa de Molins de Rei: