Informe del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Impacte de la COVID-19 a Molins de Rei

Fitxa municipal: Dades demogràfiques, de mercat de treball, estructura productiva i ingressos familiars per tal de facilitar el coneixement del municipi i ajudar a dimensionar l’impacte de la COVID19 a nivell municipal.

Accediu a l’informe complet:

Fitxes Municipals Covid-19