Nota de premsa del departament de Territori i Sostenibilitat de l’AMB

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat modificacions o nou planejament per fer possible, entre d’altres, la construcció d’un nou centre d’atenció i recerca en càncer infantil; el desenvolupament d’un sector de ciutat de Sant Just Desvern i la millora i esponjament de l’ordenació de l’illa de Can Coll, a Molins de Rei

A Molins de Rei ha quedat aprovada la modificació puntual del PGM a l’illa de Can Coll, per millorar la seva ordenació, esponjant-la i fent-la més permeable. L’illa, de 9.502 m2 de sòl, està delimitada per l’avinguda de Barcelona, el carrer del Canal de la Infanta i el carrer de Josep Folqué. Està parcialment ocupada per edificacions industrials, blocs d’habitatges plurifamiliars de diferents alçades i habitatges unifamiliars situats entre mitgeres. També hi ha solars buits i edificis protegits.

El planejament vigent preveu edificar completament l’illa, el que crearia una important barrera urbana i donaria lloc a tipologies d’habitatges amb condicions de ventilació i d’assolellament poc convenients. Per evitar això, l’Ajuntament proposa una ordenació alternativa de tota l’illa.

Per millorar la permeabilitat, es creen dos passos transversals per facilitar el trànsit entre l’avinguda Barcelona i el carrer del Canal de la Infanta. Un d’aquests passos és el carrer de la Raseta, que ja existia abans del GM i que ara es reconeix i s’amplia fins als 10 metres en el tram on es troba amb el carrer Canal de la Infanta, que també s’amplia. El carrer Canal de la Infanta és un eix cívic principal per a la ciutat, atès que connecta el parc del Canal de la Infanta i el parc de la Mariona, i s’uneix al Passeig de Terraplè. A més, l’interior de l’illa de Can Coll es qualifica com a parc i jardí urbà.

Finalment, s’incrementa la densitat d’habitatges en 73, fins als 274, per obtenir pisos de 80 m2, més demandats, sense incrementar el sostre màxim de l’illa.

Imatge virtual de la nova ordenació de l’illa de Can Coll