Informe del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Aquest és un breu de dades demogràfiques, de mercat de treball, estructura productiva i ingressos familiars per tal de facilitar el coneixement de cada un dels municipis i ajudar a dimensionar l’impacte de la COVID19 a nivell municipal.

Accedeix a l’informe complet:

Fitxes_municipals_Covid_19.pdf