Nota de premsa de la Diputació de Barcelona
La crisi sanitària global derivada de la COVID-19 ha donat lloc a una situació d’emergència de salut pública sense precedents, que evoluciona a un ritme intens, i que suposa un gran repte per a les diferents administracions, especialment per als ajuntaments que són l’administració més pròxima a la ciutadania.
Conèixer l’evolució i l’impacte de la pandèmia en l’àmbit local és necessari per a la presa de decisions dirigides a protegir la salut de la població. Amb aquesta finalitat la Secció d’Informació i Anàlisi del Servei de Salut Pública i l’Oficina Tècnica de Sistemes d’Informació Municipals de la Diputació de Barcelona han creat un visor de dades municipals de la pandèmia Casos COVID-19 per municipi. Es tracta d’una eina creada per donar resposta a la necessitat manifestada pels ajuntaments de disposar de dades locals actualitzades per conèixer la situació de la pandèmia en el municipi, i fer front a les possibles onades.
Aquest visor de dades interactiu mostra les dades de la COVID-19 dels municipis majors de 200 habitants de la demarcació de Barcelona. Les dades provenen del Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya (registre RSAcovid19 del Departament de Salut), s’actualitzen diàriament i es mostren a través de gràfics d’elaboració pròpia, amb la voluntat de presentar-les de manera visual, àgil i entenedora.
Inicialment es visualitzen les dades corresponents a la totalitat de la demarcació de Barcelona, i, a partir d’aquí, un cercador permet seleccionar els municipis i accedir a les següents dades locals com ara el nombre de casos positius dels darrers tres dies del municipi i de la comarca de referència, així com la variació relativa entre aquests tres dies i la distribució per sexe dels casos positius. Les dades de comarca permeten que cada municipi tingui un valor de referència amb el qual comparar-se.
També es pot visualitzar el nombre de defuncions dels darrers tres dies a la comarca de referència amb la variació relativa entre dies i la distribució per sexe, però les defuncions per municipi no estan disponibles per una qüestió de protecció de dades.
Així mateix, el visor dóna informació sobre l’evolució diària, setmanal i acumulada de la pandèmia des de l’inici, tant dels casos positius com dels casos sospitosos, i la distribució per sexe, l’evolució de la taxa de creixement setmanal dels casos positius.
Aquesta primera versió de l’eina Casos COVID-19 per municipi permet conèixer la situació actual i observar la tendència amb la finalitat d’anticipar-se i decidir l’adopció de mesures per poder controlar possibles brots i minimitzar els impactes de la malaltia causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
Tanmateix, la Diputació de Barcelona continua treballant en la millora d’aquest recurs per incorporar altres dades d’interès que ajudin els governs locals en la presa de decisions per afrontar la pandèmia.