omssantolariaweb

Reportatge El Llaç nº 570

Diferents informes de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat ens acosten a una perspectiva de l’evolució demogràfica i del mercat laboral amb la pandèmia com a escenari de fons

Com és habitual a principis de cada gener, l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) ha fet públics els resultats de la revisió del padró municipal de dotze mesos abans, dades que no ha trigat a analitzar l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat (OC-BL). Això ens permet tenir una “foto fixa” d’aspectes demogràfics de Molins de Rei i del conjunt de la comarca a data 1 de gener de 2020.

Són unes dades rellevants per tal d’analitzar tendències, que enguany tenen un significat especial, ja que serviran també de punt de partida per estudiar en el nostre entorn més proper els efectes demogràfics de la malaltia COVID-19, de la qual l’OMS aquells dies amb prou feines començava a informar i encara faltaven més de dos mesos per a la seva declaració com a pandèmia.

La revisió del padró informa d’un creixement de la població d’un 1,05 %, pel qual el Baix Llobregat assolia aquell “llunyà” 1 de gener de 2020 els 834.653 habitants. Aquest percentatge està per sota del de les mitjanes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1,45) i de Catalunya (1,39). I és també inferior al de comarques veïnes com el Barcelonès (1,59) i el Vallès Occidental (1,33).

Molins de Rei aporta un increment minso de 72 persones (0,28 %) per assolir els 25.940 habitants que oficialment consten en l’actualització del padró. Només Cervelló (0,25),  Esparreguera (0,23) i Sant Andreu de la Barca (0,04) han tingut una aportació percentual inferior al creixement de la comarca, que en termes absoluts augmenta de 8.690 persones.

Els municipis que més han crescut són, proporcionalment, Sant Just Desvern (4,86%) i en termes absoluts Cornellà de Llobregat, que amb una variació de 1.344 persones es confirma com a municipi més poblat de la comarca, amb 89.936 habitants, per davant de Sant Boi de Llobregat (84.500).

El creixement de la població comarcal és sostingut a partir de la significant caiguda de població esdevinguda durant el 2013, l’únic any amb decreixement de la sèrie dels darrers dos decennis, quan el Baix Llobregat va minvar en 2.395 persones. El lleuger creixement es basa en un saldo migratori positiu i no pas en un creixement de la natalitat, ja que aquest va a la baixa des de 2009 pels canvis en l’estructura de la població: minven el nombre de dones en edat reproductiva i, a més, s’endarrereix l’edat de la maternitat, com ho demostra l’informe que el desembre de 2020 va publicar també l’OC-BL

El greu increment de les dades de mortalitat de 2020 alterarà tots aquests paràmetres, que seran actualitzats a principis de 2022. L’esclat de la pandèmia, la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març de 2020 i el que sobrevingué després també han capgirat dinàmiques econòmiques en la mateixa mesura que planteja reptes a la societat.

Falta encara perspectiva per poder analitzar les repercussions en les estructures productives de tan greus trasbalsaments, però la comparació que el mateix Observatori va fer de les demandes d’ocupació –expedients “ERTO” inclosos- i d’atur registrat entre els mateixos mesos de 2019 i 2020 és prou significativa (vegeu quadre adjunt).

Pel que fa a l’evolució d’aquests paràmetres a Molins de Rei, cal destacar que es va passar el 2020 de 1.186 demandes d’ocupació (febrer) a les 3.901 de novembre, un 228,9 %, que se situa per sobre de la mitjana de la comarca (197,8%) i de Catalunya (154,2 %). En canvi, a partir de la “desescalada” posterior a la primera onada de la pandèmia, la filiació a la Seguretat Social s’incrementà a Molins de Rei entre l’agost i el novembre de 113 persones. Aquesta tendència podria acostar aviat la vila a les dades de filiació que hi havia abans de l’estat de l’alarma (6.751); en temps difícils per a l’optimisme projeccions com aquesta es poden interpretar com una llum en l’horitzó.

No obstant això, les dades generals s’entesten a confirmar-nos la cruesa de la situació actual, com ho mostren les referides a l’atur: el nombre d’aturats durant el 2020 va pujar a Catalunya de 109.487 persones, segons la informació emesa el 5 de gener de 2021 pel Ministeri de Treball i Inclusió Social.

Francesc Santolaria

Font: OC-BL. Informe de seguiment del mercat de treball-Novembre 2020
demografia 2020-Molins
Roda de premsa del director general de l’OMS, 5-1-2020. Font: https://www.who.int/